Vrtec pri Osnovni šoli Juršinci  je samostojni javni zavod. Ustanovitelj zavoda je Občina Juršinci.

OSNOVNI PODATKI

Vrtec pri OŠ Juršinci

Juršinci 19

2256  Juršinci

tel. +386 (0) 2 758 00 71 tajništvo šole

tel.: +386 (0) 2 758 00 72  ravnatelj: Matej Sužnik

tel.: +386 (0) 2 758 24 71 – pomočnica ravnatelja za vodenje enote vrtca: Tanja Kvar, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok

GSM: 041 782 625

E-pošta vrtca: vrtec.jursinci@osjursinci.si

Vrtec Juršinci ima v šolskem letu 2023/2024 šest skupin predšolskih otrok. Skupaj 97 otrok. Razporejeni so po starostnih skupinah. Pet skupin se nahaja v prostorih vrtca, ena skupina je v šolskih prostorih.

Strokovne delavke vrtca Juršinci se trudimo, da se otroci primerno telesno in duševno razvijajo, se socializirajo, učijo in ustvarjajo, si pridobivajo pozitiven odnos do sveta in življenja v njem.

Oblikujejo si zdrave življenjske navade, smotrne poglede in vedenjske vzorce ter pridobivajo pozitivne izkušnje. Vsebine, metode dela in oblike dela so naravnane na spodbujanje aktivnosti, v zadovoljevanju želja in nagnjenj otrok. S sproščenim in vedrim vzdušjem ustvarjamo vrtec, v katerem se otroci dobro počutijo in ga imajo radi.

Delujemo kot sodoben vrtec, ki je usmerjen k otroku, k staršem in v okolje z raznovrstno in bogato ponudbo. Vzgojno varstveno dejavnost načrtujemo tako, da je skladno s stvarnostjo in sposobnostjo posameznika ter s skupino otrok kot celoto.

OBRATOVALNI ČAS VRTCA

Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.30. Cena je oblikovana za 9-urni program. Za dodatne ure varstva otroka je potrebno doplačati.

POSLOVNI ČAS VRTCA

Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto določi poslovni čas. Poslovni čas vrtca Juršinci traja enajst ur: od 5.30 do 16.30. Vrtec posluje vsak delovni dan.

Pred vsakimi šolskimi počitnicami (jesenskimi, božično-novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi) bodo izdana obvestila in staršem poslana na mail.

Na podlagi teh obvestil  se bo ob zadostnem številu prijavljenih otrok organiziralo varstvo tudi v času počitnic. Javljanje prisotnosti otrok med počitnicami je OBVEZNO, saj se na podlagi vpisanih otrok organizira prehrana in se oblikuje organizacija dela.

Če bo prijavljenih manj kot 6 otrok, bo vrtec zaprt, delavke pa bodo koristile redni letni dopust.

DNEVNI RED VRTCA

5.30 –7.00SPREJEM OTROK, NADALJEVANJE POČITKA, IGRA
7.00 – 8.00NEGA, PRIPRAVA NA DEJAVNOSTI
8.00 – 9.00ZAJTRK
9.00 – 11.00USMERJENE AKTIVNOSTI OTROK V IGRALNICI ALI NA PROSTEM
11.00 – 12.00KOSILO, PRIPRAVA NA POČITEK
12.00 – 14.00POČITEK, AKTIVNI POČITEK OTROK
14.00 – 14.30MALICA
14.30 – 16.30AKTIVNOSTI OTROK V IGRALNICI ALI NA PROSTEM, ODHOD OTROK

DNEVNI RED VRTCA OTROK SKUPINE ŠKRATI V ŠOLSKIH PROSTORIH

5.30 –7.00SPREJEM OTROK V VRTCU
7.00 – 8.00SPREJEM OTROK V ŠOLSKIH PROSTORIH, IGRA
8.00 – 8.30ZAJTRK
9.00 – 11.00USMERJENE AKTIVNOSTI OTROK V IGRALNICI ALI NA PROSTEM
11.00 – 12.00KOSILO, PRIPRAVA NA POČITEK
12.00 – 14.00POČITEK, AKTIVNI POČITEK OTROK
14.00 – 14.30MALICA
14.30 – 15.30AKTIVNOSTI OTROK V IGRALNICI V ŠOLSKIH PROSTORIH
15.30 – 16.30ZDRUŽENI V IGRALNICI VRTCA, ODHOD DOMOV

(Visited 460 times, 1 visits today)