Skrb za dobro počutje, varnost in zdravje otrok so nekatere izmed osnovnih nalog vseh zaposlenih v Vrtcu pri Osnovni šoli Juršinci. Varna, uravnotežena in kakovostna zdrava prehrana je eden od temeljev zdravja, saj zagotavlja ustrezen psihofizičen razvoj in dobro počutje. 

Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otrokom privzgajamo že v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju ter s tem tudi zdravje v odrasli dobi (Blenkuš Gabrijelčič in sod., 2005).

V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico), kar pomeni, da poskrbimo za 70 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih starosti. Obroki so enakomerno razporejeni glede na čas bivanja v vrtcu. Zavedamo se, da je naša vloga izredno pomembna, zato otroke ob različnih dejavnostih seznanjamo z osnovami skrbi za lastno varnost, zdravje (med drugim tudi prehrano, gibanje) in kulturo prehranjevanja. Z različnimi inovativnimi pristopi, raznoliko ponudbo, samopostrežnim načinom prehranjevanja in sproščenim načinom uživanja obrokov v družbi svojih sovrstnikov celostno zajamemo področje prehrane.

V vrtcu otroci spoznavajo različna živila iz vseh osnovnih hranilnih skupin, različne okuse in pričnejo pridobivati osnovno znanje o zdravi prehrani. Upoštevati moramo, da se želja otrok po različnih okusih z leti spreminja in tako lahko nanjo vplivate predvsem starši in okolje v katerem živijo (torej tudi Vrtec pri Osnovni šoli Juršinci). Otrok ne silimo v novosti, jih pa ponudimo in otroke spodbudimo k poskušanju. Sami se nato odločijo ali bodo novost poskusili, ali ne.

Navajanje otrok na primerne prehranjevalne navade in uvajanje novih, nepoznanih živil ter jedi zahteva ogromno motivacije, iznajdljivosti in potrpljenja s strani odraslih. Otroci nas nenehno opazujejo, zato bodimo tudi sami zgled z zdravim načinom prehranjevanja.

Hrana v Vrtcu pri Osnovni šoli Juršinci je energijsko in biološko polnovredna. Vsebuje optimalna razmerja makro- in mikrohranil vseh skupin živil za normalen razvoj predšolskega otroka. Trudimo se, da je prehrana v našem vrtcu čim bolj pestra in uravnotežena. To pomeni, da je na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, mleka in mlečnih izdelkov, jajc, raznovrstnega mesa in rib.

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom. Je nežnih okusov, z zmanjšano vsebnostjo soli, sladkorja in nasičenih maščob. Konsistenca hrane je primerna, kar omogoča optimalni razvoj zob in ustne votline. Tudi za najmlajše, tiste brez zobkov, poskrbimo tako, da so živila in jedi ustrezno narezane ali sesekljane.

Za žejo otrokom nudimo vodo ali nesladkan čaj. Pri prehranskih preobčutljivostih otrok v vrtcu pripravljamo individualne dietne obroke na osnovi zdravniškega potrdila pediatra.

V skladu s cilji in načeli kurikuluma za vrtce upoštevamo tudi kulturne razlike, ki so značilne za naše okolje.

.

(Visited 207 times, 1 visits today)