Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljem sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Pomembno je tudi, da vrtec staršem zagotovi postopno uvajanje otroka v vrtec.

V šolskem letu 2023/2024 bo potekalo sodelovanje s starši preko: 

– roditeljskih sestankov (skupni in po skupinah),

– skupnih srečanj z otroki,

– telefona ali e-maila.

V povezavi s šolo deluje svet staršev: Starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, en predstavnik vrtca pa je član sveta zavoda.

GOVORILNE URE

Vsak prvi četrtek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure v igralnici, katero obiskuje otrok.

(Visited 151 times, 1 visits today)