PRAVILA VRTCA

– pred rednim vstopom otroka v vrtec vzgojiteljici obvezno oddate pisno potrdilo o zdravniškem pregledu otroka in rednem cepljenju otroka;

– prvi dan rednega varstva starši sporočite vzgojiteljici vse posebnosti otroka;

– otroci lahko prinesejo svoje igrače v vrtec le ob petkih; razen “ninic«, ki jih lahko prinesejo vsaki dan;

– otroke primerno oblačite, da bo sproščen pri igri;

– otroka sprejemata vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice pri vratih v igralnico ali na igrišču, enako je pri odhodu  domov;

– bolan otrok ne sme biti v vrtcu, ker ogroža sebe in druge;

– zdravil otroku v vrtcu ne dajemo, razen na podlagi pisnega priporočila zdravnika;

– otrok mora imeti v vrtcu rezervno obleko, primerno vremenu;

– želimo, da nas sproti obveščate o odsotnosti otroka;

– v igralnice, pisarne, kuhinjo in sanitarije ni dovoljeno vstopati nikomur, razen varovancem vrtca in zaposlenim.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Pravice staršev:

– spoznati programe javnega vrtca;

– uvajati otroka v vrtec po programu;

– sodelovati pri dopolnjevanju programa;

– koristiti oblike sodelovanja;

– zaščita zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

– zastopanje otrokovih pravic;

– sodelovanje v Svetu staršev in drugih organih zavoda.

Obveznosti staršev:

– spoštovati pravila vrtca;

– pravočasno sporočati vse spremembe;

– spoštovati pravila, ki jih določa pravilnik o varnosti otrok;

– priti pravočasno po otroka (v delovnem času vrtca);

– posredovati telefonsko številko in podatke, s pomočjo katerih je mogoče najti in obvestiti otrokove starše o nepredvidenem dogodku ali ugotovitvah, za katere je nujno, da jih izvedo;

– za osebne predmete, ki jih otroci prinašajo v vrtec, odgovarjajo starši;

– redno plačevati odmerjeno oskrbnino.

(Visited 140 times, 1 visits today)