PROGRAM LETNIH AKTIVNOSTI V VRTCU:

♦ uvajanje novincev, skupni roditeljski sestanek,

♦ vsakodnevne zaposlitve, povezane z različnimi vzgojnimi področji,

♦ varno vključevanje otrok v promet, obisk policista v vrtcu,

♦ pohodi in sprehodi v bližnjo in daljno okolico,

♦ praznovanje rojstnih dni otrok in vzgojiteljic,

♦ praznovanje jeseni, postavitev tete jeseni pred vrtcem,

♦ Teden otroka: sodelovanje s športnim društvom Juršinci, sodelovanje z gospodinjami Juršinci, pohodi otrok, srečanje s starši – skupni pohod, ustvarjanje z naravnim materialom, peka peciva, igra na prostem, vadbena ura v gozdu, predstava za otroke, ki jo zaigramo vzgojiteljice,

♦ nočitev vrtcu,

♦ veseli december, obisk Božička, dramatizacija, srečanje z dedki in babicami,

♦ projekti: PORAJAJOČA SE PISMENOST – slikopis, bralni nahrbtnik, sodelovanje otrok iz vrtca in šole pri branju pravljic, OTROCI TEGA SVETA, PASAVČEK, MALI SONČEK, ZDRAVJE V VRTCU, CICI VESELA ŠOLA,

♦ kulturni mesec februar, dejavnosti ob pustu, pustna povorka, obisk bibliobusa, šolske in vrteške knjižnice,

♦ materinski dan: srečanje po skupinah,

♦ izvajanje interesnih dejavnosti: plesne urice, mini folklora, pevske urice, gibalne urice, pravljične urice,

♦ obisk gledališča Miškino gledališče, dramatizacije in lutkovne predstave, ki jih odigrajo delavke vrtca,

♦ srečanja otrok, staršev, starih staršev v mesecu oktobru, decembru, marcu, maju,

♦ sodelovanje na različnih koncertih, prireditvah,

♦ mini maturanti, zaključna prireditev, izlet/tabor.

 

CENA PROGRAMOV

Iz podatkov o veljavnih cenah, ki so oblikovane po metodologiji, je razvidna naslednja struktura cene po posameznih elementih:

V ceni dnevnega programa (9 urni program) za 1. starostno obdobje v predstavljajo povprečju stroški dela 80 %, stroški materiala in storitev 10 % in stroški živil 10 %.

V ceni dnevnega programa 2. starostnega obdobja pa v povprečju predstavljajo stroški dela 75 %, stroški materiala in storitev 12 % in stroški živil 13 %.

Cena potrjena na Občinskem svetu Občine Juršinci je od 1. 10. 2023, 

za 1. starostno obdobje (od 1 do 3 let) 615,68 EUR in za 2. starostno obdobje (od 3 do 6 let) 488,82 EUR.

(Visited 368 times, 1 visits today)