Spoštovani,

prihaja obdobje izpisov otrok iz vrtca. Pri tem vas želimo opomniti na najpomembnejše:

– izpis otroka iz vrtca na CSD sporočite v mesecu, ko otrok izstopa iz vrtca (npr. otrok je v vrtcu do 24. 6. 2023 – na CSD oddate »Obrazec za sporočanje sprememb« v mesecu JUNIJU oz. v mesecu v katerem je otrok zadnjič v vrtcu. Če otroka izpisujete meseca avgusta – zadnji mesec, ko je otrok v  vrtcu, sporočate spremembo v AVGUSTU).

– ko imate v vrtcu vključenih več otrok hkrati in gre en otrok iz vrtca v šolo, sporočite spremembo na CSD preko »Obrazca za sporočanje sprememb« (izpis se sporoča v mesecu v katerem je otrok zadnjič v vrtcu).

– starši, ki vpisujejo otroke v prvi razred osnovne šole, oddajo »Obrazec za sporočanje sprememb« (dostopen na povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481) le v primeru, ko jim pravice potečejo izven meseca avgusta oz. otroka izpisujejo že prej iz vrtca in imajo v vrtcu še vsaj enega otroka.

‼️ Pomembno ‼️

Starši spremembo izpisa otroka iz vrtca sporočijo v mesecu v katerem se otrok izpisuje iz vrtca. Če je zadnji dan vrtca 30. 06. 2023 – spremembo sporočajo v JUNIJU.

(Visited 83 times, 1 visits today)