Novo vlogo straši oddajo osebno, po pošti, e- pošti ali preko e-uprave, ko:

– pravico uveljavljajo prvič – oddajo vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (dostopna na povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468).

‼️Pomembno: Starši oddajo vlogo en mesec pred vstopom otroka v vrtec.‼️

– uveljavljajo novo pravico za naslednjega otroka – oddajo vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« (velja za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec septembra – starši, ki želijo uveljavljati subvencijo vrtca, vložijo vlogo v avgustu).

(Visited 34 times, 1 visits today)